IMG_9530

Приехме 26 човека във второто издание на MentorAcademy

IMG_9485Второто издание на академията продължава отново с курс по iOS. Занятията са два пъти седмично (вторник и четвъртък) по 4 часа и ще се провеждат от 18 ч в новата учебна зала, намираща се на бул. Александър Малинов 51, София. На най-добре представилите се студенти ще бъде предложена работа в MentorMate.

 

Тази година програмата по iOS включва:

 1. Introduction to iOS development
 2. Objective-C fundamentals
 3. Foundation classes and Main Design patterns
 4. Memory Management
 5. Basic concepts of iOS programming
 6. View Controllers
 7. Table views and UITableViewController class.
 8. Debugging in Xcode and project analyzing
 9. Storyboards and User Interface
 10. Gesture recognizers
 11. Working with NSUserDefaults, NSBundle,NSKeyedArchiver
 12. Data persistence using Core Data
 13. Using WebServices; JSON and XML parsers
 14. Notification centre, Notifications, Push notifications
 15. Background processing : Blocks, Threads and Grand central dispatch
 16. Drawing using Quartz
 17. Working with Core Location API
 18. Working with Gyro and Accelerometer