Чували сте за МentorAcademy, но искате да разберете повече за нашата инициатива…

Какво точно представлява МentorAcademy?

МentorAcademy организира и провежда безплатни курсове по софтуерни технологии, които надграждат базовите технически познания на курсистите и дават възможност за реално практическо приложение на придобитите знания в работна среда.

Какви курсове са провеждани до сега?

От 2012г. до днес са проведени общо четири курса с мобилна насоченост по iOS и Android. В предстоящите месеци се предвиждат нови и различни курсове.

За кого са предназначени курсовете?

Курсовете са насочени към начинаещи или софтуерни специалисти с опит, които желаят да се преквалифицират в друга техническа насока. Повече информация за изискванията към курсистите, можете да намерите на Android курс и iOS курс.

Защо да избера да запиша курс в МentorAcademy?

МentorAcademy дава възможност на начинаещи специалисти да се подготвят теоритично и практически за реалните нужди на ИТ сектора. При завършване на обучението, курсистите могат успешно да се реализират на пазара на труда.

Как мога да стана част от курсовете?

Кога започва следващият курс и какви са сроковете за кандидатстване?

Всички настоящи и предстоящи обучения може да видите в Новини.

Вече сте одобрен за МentorAcademy и желаете да научите повече за организацията на курсовете…

Каква е формата на обучението и кога се провежда?

MentorAcademy насърчава интерактивния метод на преподаване, като се набляга на актуални технологии и практически занятия. Курсовете са за период от 3 месеца, провеждат се 2 пъти в седмицата – вечерни занятия в напълно оборудвана за целта зала. До момента курсовете на MentorAcademy са организини в София и Пловдив.

На какъв език ще се проведе обучението?

Обучението се провежда на български, но всички учебни материали са на английски език.

Кой провежда обучението на МentorAcademy?

Курсовете се провеждат от преподаватели с многогодишен опит в съответните технологии. По време на обученията се включват и представители на MentorMate.

Какъв договор се подписва?

Никакъв.

Успешно завършил сте академията и се питате какво предстои…

Как гарантираме качеството на обучението в курса?

Сертифицираме успешно преминалите обучението курсисти.

Колко от курсистите на академията, успешно се реализират в компанията на МentorMate?

МentorMate e компания, която се развива динамично и затова винаги е отворена за нови, свежи попълнения. От първата академия през 2012г. до днес, МеntorMate е дала възможност на повече от 20 курсисти да се реализират в компанията.

Какво се случва, след като стана част от екипа на МentorMate?

Служителите на МentorMate продължават своето разитие в компанията по ясно обособен кариерен път.