Kурсът Android Application Development

Безплатен курс за разбработване на Android приложения. Обучението е с продължителност 3 месеца и е без обвързване с договори. Занятията се провеждат след работно/учебно време 2 пъти в седмицата в напълно оборудвана за целта зала.

Освен в София, курсът се провежда паралелно и в Пловдив – дистанционно чрез конферентна връзка в реално време.

Обучението се провежда на български, но всички учебни материали ще са на английски език. По време на курса има множество тестови проверки и оценяване на домашни работи и проекти.

Какъв е профилът на успешния кандидат?

В обучението не е включено изучаване на основите на програмирането, поради което имаме високи предварителни изисквания към кандидатите. Те ще останат такива и по време на самото обучение, тъй като след завършването му, участниците в него трябва да отговарят на високия стандарт за работа в MentorMate.

Подходящите кандидати трябва да имат опит в програмирането. Не е нужно да са се занимавали професионално, но да имат солидни познания по:

  • Обектно ориентираното програмиране
  • Релационни бази от данни
  • Основни алгоритми и структури от данни
  • Добри комуникационни умения за работа в екип
  • Добри познания по английски език, както на четимо така и на говоримо ниво

Курсът е подходящ както за студенти от технически специалности, така и за хора, които вече работят в сферата на програмирането, но имат желание да се занимават с разработка на мобилни приложения. За хора, които никога преди не са се сблъсквали с програмиране на какъвто и да е език, обучението не е подходящото. За успешното усвояване на материала е нужна отдаденост и достатъчно отделено време извън учебни занятия от страна на участниците.

Предстоящи Android обучения.

Информация за всички изминали и предстоящи обучения в MentorAcademy може да видите в Новини

Как да кандидатствате за безплатното обучение?

Първата стъпка от кандидатстването е попълването на online форма, която ще намерите тук.

Ако сте одобрен на първи етап, Ви предстои писмен тест, с който ще проверим дали имате необходимите познания. След успешно представяне на теста и последвалото интервюто Ви предстои 3-месечно безплатно обучение в MentorAcademy.

Учебна програма на курса:

1. Introduction to Android Studio and Gradle. Creating first app. MVC.
2. Introduction to Basic Android Components – Activities, Services, Fragments, etc. More on activities.
3. Debugging Android Apps, Logging and DDMS.
4. Working with intents and intent filters. Passing data between activities.
5. Basic GUI programming. Views. Layout Management.
6. Listviews and Adapters.
7. Listviews and Searchable intents.
8. Test 1.
9. Fragments and Fragment Manager. Fragments Lifecycle. Retained Fragments.
10. ActionBar, Drawer and Tabs.
11. Tablet Layouts. Two-Pane Master-Detail Interfaces.
12. Local and Push Notifications. Pending Intents. Google Design Principles.
13. HTTP Networking. AsyncTasks and Callbacks. Working with JSON data format.

14. Local Storage – SQLLite and SharedPrefs. Content Provider.
15. Storage – saving on files in external/internal storage.
16. Location based services. Maps. GPS.
17. Working with Camera. Working with images.
18. Test 2.
19. Background Services. Broadcast intents. Practice on multiple file upload task. Initial discussion of projects.
20. Loopers, Handlers and HandlerThread. Talks on project assignments.
21. Graphics and Animations. Practice on assignments and projects.
22. WebView. Custom Views and Touch Events. Practice on assignments and projects.
23. Executors. Practice on assignments and projects.
24. Practice on assignments and projects.
25. Presenting of projects developed.