MentorAcademy e проект на aмериканската компания MentorMate, който стартира през есента на 2012г. Основна цел за създаването на академията е формирането на софтуерна среда за обучение, в която неопитни кадри ще могат да придобият познания и да достигнат до най-новите тенденции в ИТ сектора, като същевременно ще натрупат реален практически опит. MentorAcademy поставя споделянето на знания и умения от опитни ИТ специалисти като приоритет в своите учебни планове. Академията сформира малки групи от курсисти (около 20 човека) и подхожда индивидуално към стремежите за техническо развитие на всеки от тях. Обучението не само допълва академичните институции в България, но също така съзадава своеобразен мост към трудова реализация. Опита до момента потвърждава успеваемостта на инициативата, както и дава добър пример на нови последователи да приложат този роботещ модел на обучение.

ИСТОРИЯ

От есента на 2012г. насам са проведени успешно 3 iOS обучения, като общата равносметка е: повече от 900 кандидати, над 60 завършили успешно, 20 от които започнаха работа в MentorMate.

По време на iOS курсовете студентите придобиват теоретични и практически умения, необходими за програмиране на приложения за iPhone и iPad. За целта е осигурена изцяло оборудвана учебна зала с Mac компютри в офиса на MentorMate. Всеки от участниците има достъп до своя компютър в залата по всяко време на деня. Всички лекции се записват и курсистите имат достъп до видео от тях. Това ги улеснява в подготовката и намалява пропуските при непредвидено отсъствие.

През 2014г. за първи път стартира и Android обучение. По време на занятията курсистите биват обучавани да създават приложения за най-разпространената мобилна операционна система – Android. Освен в София, обучението се провежда паралелно и в Пловдив. В София занятията се провеждат в учебната зала в офиса на MentorMate. В Пловдив обучението се провежда дистанционно чрез конферентна връзка в реално време с преподавателския екип в София. Курсистите там имат възможност да виждат лектора, неговия код и обясненията на дъската, имат възможност да задават въпроси и да комуникират с него. Занятията се провеждат в учебна зала в бизнес център Рилон, където се намира и пловдивския офис на MentorMate. Android developer от екипа на MentorMate в Пловдив асистира по време на занятията, за да помага с кода и с всички затруднения на курсистите.

КАК РАБОТИ АКАДЕМИЯТА

За всяко обучение се избират около 20 души, които в рамките на 3 месеца са обучавани да разработват мобилни приложения. Инициативата е напълно безплатна и без обвързване с каквито и да е предварителни договори.

След завършването на курса, успешно представилите се участници имат възможност да започнат работа в MentorMate.

В обученията не се изучават основите на програмирането. Ето защо изисквание към кандидатите, преди да станат част от академията, е да да имат добри познания по обектно ориентирано програмиране, алгоритми и бази данни.

ЛЕКТОРИ

stoyan_simov

Стоян Симов

 • Средно специално образование по “Разработка на софтуер и софтуерно инженерство” в Технолическо училище “Електронни системи” към Технически университет – София
 • Бакалавърска степен по “Телекомуникации” към Факултет по телекомуникации на Технически университет – София
 • Магистърска степен по “Управленски информационни системи” към Стопански факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 • Бакалавърска степен по „Компютърни науки“ към ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“
 • 4+ години професионален опит в разработката на мобилни приложения за iOS
 • 2+ години професионален опит в разработката на мобилни приложения за Android
 • 3+ години професионален опит в изграждане на архитектурни решения
 • В момента Software Consultant for Enterprise Mobility in Infragistics
stefan.doychev

Стефан Дойчев

 • Бакалавърска степен – “Информационни системи” към ФМИ на СУ Св. “Климент Охридски”
 • В момента следва Магистърска степен – “Изкуствен интелект” към ФМИ на СУ Св. “Климент Охридски”
 • 4+ години професионален опит в разработката на софтуер включително и в разработката на Android приложения
 • Сертифициран по “Cisco CCNA Exploration: Network Fundamentals” и “Cisco CCNA Exploration: Routing Protocols and Concepts”
 • Автор на множество мобилни приложения за Android, публикувани в Google Play
 • Богат опит и множество изградени уеб-сайтове на WordPress платформа
 • Владее английски, испански и италиански език
 • 3-то място в международно състезание за компютърни игри за Linux “JuegaLinex” в град Бадахоз, Испания
 • 3-то място в първия за България Game Jam – Sofia Game jam, част от международния Global Game Jam event
 • Участие в изграждането на Европейския парламент в деня на Euroscola, Страсбург, Франция
 • Капитан и президент на ръгби клуб “Мърфис Мисфитс” София
nikolay_tomitov

Николай Томитов

 • Бакалавърска степен по „Компютърни науки“ към ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“
 • 6+ години професионален опит в софтуерната разработка
 • Съосновател и управител на SoftAcad
 • 3+ години опит с преподавателска дейност
 • Сертифициран за „Oracle Certified Java Programmer (OCPJP)“, „Oracle Certified Database Administrator Associate (OCA DBA)“, „Certified Scrum Master (CSM)“, „IBM Certified Solution Developer – Wepsphere Portal V6″
 • Лауреат от националната олимпиада по информатика през 2006 година
 • Второ място на състезание по информатика на зимните ученически състезания през 2005 година
 • Преподавател в академиите на MentorMate(в курса по iOS) и Imperia Online (в обученията по PHP/MySQL и Java/Android)
 • Организатор и лектор на семинар за документно-ориентирани бази данни, провел се във ФМИ при СУ през януари 2012г.
 • Гост-лектор в курса на Telerik Academy „Разработка на софтуер в cloud среда“
picture

Любомив Везев

 • Средно специално образование по “Разработка на софтуер и софтуерно инженерство” в Технолическо училище “Електронни системи” към Технически университет – София
 • Бакалавърска степен по “Телекомуникации” към Факултет по телекомуникации на Технически университет – София
  Магистърска степен по “Управленски информационни системи” към Стопански факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 • Бакалавърска степен по „Компютърни науки“ към ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“
 • 7+ години професионален опит в разработката на обектно ориентиран софтуер
 • 4+ години професионален опит в разработката на мобилни приложения за iOS
 • 2+ години професионален опит в разработката на мобилни приложения за Android
 • 3+ години професионален опит в изграждане на архитектурни решения
 • В момента Software Consultant for Enterprise Mobility in Infragistics

ВИДЕО

С КАКВО СМЕ ПО-ДОБРИ ОТ ПОВЕЧЕТО АКАДЕМИИ

 • Без договори

 • Напълно безплатни курсове

 • Доказан опит

 • Достъпни по всяко време зали

 • Лектори с дългогодишен опит

 • Безплатни билети за ИТ конференции

 • Комуникативна локация

 • Лекции извън работно/учебно време

 • Възможност за дистанционно обучение

 • Възможност за присъединяване към най-големия mobile development екип в България

 • Малки групи курсисти и индивидуален подход към всеки от тях

 • Обвързване с договори

 • Курсове на различни цени

 • Нови академии без история

 • График за посещения на залите

 • Програмисти без опит в преподаването

 • Kурсoве без допълнителни придобивки

 • Труднодостъпни локации

 • Застъпване на лекции с роботно/учебно време

 • Наложително присъствие на определено мято в определен град

 • Неясни възможности след завършване на обучение

 • Масови обучения, без грижа към специфичните нужди на посетителите